HR

Zamjenik direktora Fonda sudjelovao na regionalnoj Waste management konferenciji

16.05.2023.

Recikliranje i ponovna uporaba otpada, kao i korištenje otpada kao energenta može biti ekonomski isplativa djelatnost pa se zato puno ulaže u razvoj inovativnih tehnologija na tom području. O tome, kao i o ekološkim benefitima cirkularne ekonomije raspravljalo se na regionalnoj konferenciji Poslovnog dnevnika Waste Management u Beogradu, a na kojoj je kao panelist sudjelovao i zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša.  

Ocjenjujući stanje gospodarenja otpadom u regiji, zamjenik Budiša je istaknuo, kako Hrvatska u odnosu na zemlje u regiji prednjači u ovom području. "Zadnjih godina napravljeni su veliki pomaci u izgradnji komunalne infrastrukture čemu su pomogla nacionalna sredstva Fonda za zaštitu okoliša, ali i sredstva koja su Hrvatskoj dostupna preko fondova Europske unije. Saniran je veliki broj odlagališta komunalnog otpada, izgrađena su reciklažna dvorišta, sortirnice i kompostane te nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. Sve to, uz konstantnu edukaciju, daje poticaj građanima da mijenjaju navike i odgovorno postupaju s otpadom,“, rekao je zamjenik Budiša te istaknuo kako je hrvatsko Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo jasan provedbeni okvir kojem su definirani ciljevi koje želimo postići u upravljanju otpadom.

Naveo je kako Hrvatska treba početi razmišljati i o energetskoj oporabi otpada. U Hrvatskoj za sad postoje tri centra za gospodarenje otpadom, no dio koji ostaje nakon mehaničko-biološko obrade se zbrinjava u stranim energanama jer nemamo vlastitih kapaciteta. "Skupo plaćamo trošak zbrinjavanja SRF-a kojeg drugi pretvaraju u energiju za svoje potrebe.“, kaže Budiša. Po njemu postoji veliko nepovjerenje prema energanama na otpad te uvjerenje da proizvode štetne plinove koji narušavaju zdravlje. Stvarnost je, kaže Budiša, potpuno drugačija jer kad takva postrojenja koriste najbolje raspoložive tehnologije za pročišćavanje dimnih plinova emisije su u okviru zakonom propisanih graničnih vrijednosti. 

U sklopu službenog posjeta, delegacija Fonda posjetila je i energanu tvrtke Beo Čista Energija u Vinči čija je izgradnja financirana kroz javno-privatno partnerstvo. Postrojenje je u probnom radu, a godišnje će obraditi 340.000 tona otpada od kojeg će dobiti 30,24 MWh struje i 56,5 MWh toplinske energije. Tako proizvedena struja zadovoljit će potrebe 5% kućanstava, dok će toplinska energija zagrijavati 10% beogradskih stanova.