HR
ePrijave

Odlična suradnja Fonda i Grada Labina

29.04.2021.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić sa suradnicima je održao danas u Labinu radni sastanak s gradonačelnikom Valterom Glavičićem i ostalim predstavnicima gradske uprave. Nakon što je gradonačelnik Glavičić prezentirao niz projekata koje je Grad Labin do sada uspješno realizirao u suradnji i potpori s Fondom, na današnjem sastanku razgovaralo se o projektima koje Grad planira u skoroj budućnosti, a Fond je sa svoje strane prezentirao koje javne pozive i natječaje će imati tijekom ove godine.
 
U 2021. godini biti će ukupno otvoreno 18 poziva u vrijednosti od 910 milijuna kuna. S obzirom na interes očekujem da će se na njih javiti ne samo Grad kako jedinica lokalne samouprave nego i mnogi građani Labina te da će se brojka od gotovo 33 milijuna kuna, koliko su do sada Grad Labin i Fond ostvarili u zajedničkim projekatima, uskoro i povećati.
 
„Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima dugogodišnju dobru suradnji s jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na području Istarske županije. Međutim Grad Labin je primjer kojeg mi u Fondu uvijek rado ističemo. Grad je to koji promišljeno i realno planira projekte koje kandidira Fondu za sufinanciranje i zato je njihov konačan rezultat uvijek uspješan. Projekti poput energetske obnove višestambenih i javnih zgrada koji su realizirani u Labinu često nam služe kao primjeri dobre prakse. U Gradu, ali i cijeloj Istarskoj županiji dobro funkcionira sustav gospodarenja otpadom. Kako bi on bio još učinkovitiji kontinuirano se ulaže u poboljšanje komunalne opreme, posebno u nabavu novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i komunalnih vozila“, rekao je direktor Fonda Siniša Kukić.