HR
ePrijave

Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) započet je u srpnju 2005. godine kao zajednički projekt tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj uz financijsku podršku Globalnog fonda za okoliš i Fonda. 

U sklopu EE projekta razvile su se tri glavne nacionalne komponente: projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE), Program Vlade RH „Dovesti svoju kuću u red“ (HIO) te nacionalna informativno-edukativna kampanja. Cilj projekta bio je postaviti temelje za sustavno i efikasno gospodarenje energijom u javnom sektoru, ali i educirati i informirati građane o energetskoj učinkovitosti i energetski učinkovitim proizvodima i sustavima zahvaljujući kojima mogu smanjiti potrošnju energije i emisije CO2.

U projekt se tijekom provedbe projekta aktivno uključilo 85 gradova, 16 županija, sva ministarstva i neka tijela državne uprave, koji su pritom oformili i svoje timove za gospodarenje energijom. EE timovi se sastoje od educiranih zaposlenika koji prate i planiraju potrošnju energije, ali se bave i drugim aktivnostima, poput razvoja projekata energetske učinkovitosti te savjetovanja građana. Kroz različite tečajeve, radionice i predavanja u sklopu projekta je educirano više od 29.000 zaposlenika javnih službi te su razvijene brojne brošure, priručnici, publikacije i multimedijalni sadržaji koji su imali važnu ulogu u edukaciji i informiranju. Dodatno je u 52 grada i 12 županija uspostavljeno 128 EE info točaka za besplatno informiranje građana o energetskoj učinkovitosti. Ključan alat razvijen u sklopu projekta je nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) u kojem se nalaze podaci o potrošnji za više od 75% javnih zgrada. Podaci o potrošnji se redovito unose u ISGE te se kasnije koriste za izračune, analize i kontrolu potrošnje. Dio potrebnih analiza i kontrola potrošnje aplikacija provodi automatizirano te o kritičnim rezultatima (npr. drastično povećanje potrošnje energije ili vode) obavještava nadležne osobe. Također, na temelju informacija dobivenih kroz provedene analize, stručnjaci odgovorni za gospodarenje energijom identificiraju i provode potrebne mjere povećanja energetske efikasnosti koje u konačnici rezultiraju energetskim i financijskim uštedama. 

EE projekt službeno je završen 2013. godine sklapanjem Sporazuma o prijenosu aktivnosti na nacionalne institucije između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, UNDP-a, Fonda i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Provedba projektnih aktivnosti nastavlja se i dalje, a nositelji su APN (za ISGE sustav), Fond te lokalni EE timovi.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 123.738.800 kn
ISPLAĆENA SREDSTVA FONDA: 88.634.000 kn

REZULTATI PROJEKTA: Ukupno procijenjene uštede zahvaljujući uvođenju sustavnog gospodarenja energijom od 2010. do rujna 2013.g. iznose gotovo 150 milijuna kuna. Uz provedbu konkretnijih projekata energetske rekonstrukcije, potencijal ušteda se kreće od 30 – 50%.