HR

Javni poziv (ZO 10/2021) - obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture

Predmet ovog javnog poziva za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.
Javni poziv objavljen je u NN 86/2021.

Otvoren: 02.08.2021.