HR

Javni poziv (ZO-12/2015) za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekta „plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (HCFC R22 - kontrolirana tvar) u RH