HR

Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

9.4.2018. – izmijenjen je Prilog 1 – Metodologija izračuna. Dokument je zaključan osim polja koja popunjava JLS. U Rekapitulaciji su ispravljene formule prema slijedećem: - polje N12 – nova formula je = SUM(BIOOTPAD!H22);  polje R19 – nova formula je =SUM(TEKSTIL!H21)

13.4.2018. – izmijenjeno je:

1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem:

- u dokumentu (svi radni listovi osim rekapitulacije) je za svaku vrstu otpada dodana „ćelija“ crvene boje sa izračunom: 60% VRIJEDNOSTI MINIMALNO POTREBNOG VOLUMENA SPREMNIKA;

- u radnom listu BIOOTPAD razdvojeni su izračuni minimalno potrebnog volumena spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada i komposta. U izračunu za biootpad dodani su spremnici 770litara i 1100 litara;

- radni list – REKAPITULACIJA ažurirana je s obzirom na dodane spremnike u radnom listu BIOOTPAD

2.) 05 Prilog 2. – Tehničke karakteristike prema sijedećem:

- u karakteristikama za BIOOTPAD dodani su spremnici 770 i 1100 litara (HDPE i METALNI)

20.4.2018. – izmijenjeno je:

1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem:

- u radnom listu BIOOTPAD izračun je izrađen na način da se volumen kompostera prikazuje kao ekvivalent spremnika i to komposter zapremine do 200 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 80 litara, komposter zapremine do 300 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 120 litara,  komposter zapremine do 400 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 240 litara. Broj odvoza se ne mijenja, ali za faktor ispunjenosti je otvorena mogućnost odabira na niže (novi raspon faktora ispunjenosti je od 20%-100%).

- dodan je radni list RECIKLABILNI kojim se vrši izračun minimalnog volumena spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada PAPIRA/KARTONA i PLASTIKE

- radni list – REKAPITULACIJA ažurirana je s obzirom na dodane spremnike za reciklabilni otpad (120 litara, 240 litara, 360 litara, 770 litara i 1100 litara)

2.) 05 Prilog 2. – Tehničke karakteristike prema slijedećem:

- u tehničkim karakteristikama dodani su spremnici za RECIKLABILNI otpad. Svi spremnici su HDPE (120 litara, 240 litara, 360 litara, 770 litara i 1100 litara)

3.) 08 Prilog 3. – Protokol prema slijedećem:

- U točki C. mijenja se rečenica „JLS je dužna uz Ugovor dostaviti bjanko zadužnicu/e u visini od najmanje  40% procijenjenog udjela JLS za nabavu Spremnika, a čiju procjenu radi Fond i koja će biti navedena u Ugovoru između Fonda i JLS“ na način da sada glasi  „JLS je dužna uz Ugovor dostaviti bjanko zadužnicu/e u iznosu od 40% ukupno procijenjenog iznosa nabave spremnika, a čiju procjenu radi Fond i koja će biti navedena u Ugovoru između Fonda i JLS“.

24.4.2018. – izmijenjeno je:

1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem:

- na upite potencijalnih korisnika kako u metodologiji prilikom unosa podataka ista ne vrši automatski izračun, predmetna nepravilnost je uklonjena

10.5.2018.

Fond objavljuje Izmjenu i dopunu javnog poziva za iskaz interesa jedinicama lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i pripadajuće priloge koji su izmijenjeni:

Prilog 1.- Izmijenjena Metodologija izračuna potrebnog volumena spremnika

- u radnom listu za BIOOTPAD u 10. koraku gustoća otpada se odabire padajućim izbornikom i iznosi 180 kg/m³ ili 200 kg/m³;

- u radnom listu za BIOOTPAD u 14. koraku faktor ispunjenosti  spremnika se odabire padajućim izbornikom u rasponu od 10%-100%;

- u radnom listu za RECIKLABILNI OTPAD u 3. koraku unesena je suma vrijednosti procijenjenog udjela papira (23,20%) i plastike (22,90%) koja iznosi 46,10%;

- u radnom listu REKAPITULACIJA kod BIOOTPADA i KOMPOSTERA otključane su ćelije u koje se unosom oznake „X“ vrši odabir spremnika HDPE ili METALNI (za BIOOTPAD), odnosno odabir spremnika POLIETILEN ili PROPILEN (za KOMPOSTERE);

- u radnom listu REKAPITULACIJA u TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA pod boja uz smeđe i zelenu unesena je i crna boja.

Prilog 2.- Izmijenjene Tehničke karakteristike spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

- u TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA spremnika za odvojeno prikupljanje komposta uz smeđe i zelenu unesena je i crna boja

Prilog 3.- Izmijenjeni Nacrt Ugovora između Fonda i JLS

- u izmijenjenom Nacrtu Ugovora dodano je da je PDV prihvatljiv trošak

Prilog 4.- Pročišćeni tekst Javnog poziva

 25.5.2018.

Fond objavljuje Izmjenu i dopunu javnog poziva za iskaz interesa jedinicama lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i pripadajuće priloge koji su izmijenjeni.

Prilog 1. - 2. Izmjena i dopuna Javnog poziva

Prilog 2. - Izmijenjeni Nacrt Ugovora između Fonda i JLS

Prilog 3. - 2. Izmjena i dopuna Javnog poziva - Pročišćeni tekst Javnog poziva

Otvoren: 06.04.2018.