HR

Obrada

Obrađivač otpadnih baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora i ima sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača sve otpadne prijenosne baterije i akumulatore iz Dodatka 22. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23).
 
Obrada otpadnih baterija ili akumulatora je svako postupanje s otpadnom baterijom ili akumulatorom koja je predana u postrojenje radi razvrstavanja, pripreme za proces recikliranja ili pripreme za zbrinjavanje.

RECIKLIRANJE

Proces recikliranja otpadnih baterija ili akumulatora  je prerada otpadnih materijala iz baterija i/ili akumulatora u proizvodnom procesu, u izvornu ili u drugu svrhu osim oporabe u energetsku svrhu.

Procesi recikliranja trebaju postići sljedeću minimalnu učinkovitost  recikliranja:
  1. recikliranje 65% prosječne mase olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova;
  2. recikliranje 75% prosječne mase nikal-kadmijskih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova; i
  3. recikliranje 50% prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora.
Glavna prednost recikliranja baterija jest smanjenje količine otpada koja završava na odlagalištu, očuvanje prirodnih resursa, smanjuje potrebu kupnje novih sirovina, štedi energiju, smanjuje emisije stakleničkih plinova i reciklirani materijali koriste se za nove proizvode.
 
 
Obrađivači otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora 3.10.2022.

Obrazac IOOBA (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora) 2.11.2023.