HR

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta") (ZO-1/2022)