HR

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima (JP EU-2/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 30. ožujka 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 39/2022 i dana 30. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima u Republici Hrvatskoj  (JP EU-2/2022).       
 
Obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje da se s 22. srpnjem 2022. godine u 12:00 sati Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima u Republici Hrvatskoj (JP EU-2/2022) zatvara.

Otvoren: 30.03.2022.