HR

Sakupljanje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ovom trenutku je u ugovornom odnosu sa ovlaštenim sakupljačima otpadne ambalaže, a koji ugovori o sakupljanju su ostali na snazi temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Predmetni ugovori prestaju važiti danom sklapanja ugovora za obavljanje poslova obrade otpadne ambalaže od onih materijala za koje Fond još uvijek ima ugovorni odnos s sakupljačima jer će osobe koje ishode ovlaštenja za obradu sukladno odredbi članka 97. stavka 11. Zakona o gospodarenju otpadom biti u obvezi prije sklapanja ugovora o obavljanju poslova obrade s Fondom ustrojiti vlastitu sakupljačku mrežu kojom će sakupljati otpadnu ambalažu na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Popis sakupljača OA van SPN - Privremeni ugovori

Popis sakupljača OA od polimera 14.05.2024.
Popis sakupljača papirne i kartonske OA 14.05.2024.


Sakupljač koji ima ugovor s obrađivačem ili s Fondom dostavlja sljedeće obrasce ovisno o vrsti otpadne ambalaže koju sakuplja:

Za sakupljanje plastične otpadne ambalaže

OBRAZAC AO4 (Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži)
OBRAZAC AO13 (Izvješće sakupljača o sakupljenim količinama ostale OA putem podugovaratelja i sakupljačke mreže)
OBRAZAC AO16 (Izvješće sakupljača o preuzetoj OA od registriranih osoba)
OBRAZAC AO17 (Izvješće podugovaratelja o preuzetoj OA od registriranih osoba)

Za sakupljanje papirne i kartonske otpadne ambalaže

OBRAZAC AO4 (Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži)
OBRAZAC AO8PK (Izvješće sakupljača o sakupljenim količinama PK i višeslojne OA)

OBRAZAC AO11PK (Izvješće sakupljača o preuzetoj PK i višeslojnoj OA s pretežno PK)
OBRAZAC AO12PK (Izvješće podugovaratelja o preuzetoj PK i višeslojnoj OA s pretežno PK)

Za sakupljanje staklene i Al/Fe otpadne ambalaže

OBRAZAC AO4 (Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži)
OBRAZAC AO13 (Izvješće sakupljača o sakupljenim količinama ostale OA putem podugovaratelja i sakupljačke mreže)
OBRAZAC AO16 (Izvješće sakupljača o preuzetoj OA od registriranih osoba)
OBRAZAC AO17 (Izvješće podugovaratelja o preuzetoj OA od registriranih osoba)

Za sakupljanje drvene otpadne ambalaže

OBRAZAC AO4 (Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži)
OBRAZAC AO13 (Izvješće sakupljača o sakupljenim količinama ostale OA putem podugovaratelja i sakupljačke mreže)
OBRAZAC AO16 (Izvješće sakupljača o preuzetoj OA od registriranih osoba)
OBRAZAC AO17 (Izvješće podugovaratelja o preuzetoj OA od registriranih osoba)

NapomenaSakupljač koji ima ugovor s obrađivačem tj. koji je dio sakupljačke mreže obrađivača, obrasce dostavlja Fondu putem obrađivača.