HR

Otpadna ambalaža izvan SPN - drvo te AL, FE i staklo van SPN

Trgovačka društva koja su ishodila ovlaštenje za obradu otpadne ambalaže i sklopila ugovore o obavljanju poslova obrade otpadne ambalaže sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom su u Zakonom o gospodarenju otpadom propisanom roku ustrojile vlastitu sakupljačku mrežu za otpadnu ambalažu koju obrađuju. 

Naime, odredbama Zakona o gospodarenju otpadom je propisano kako su obrađivači otpadne ambalaže koji su ishodili ovlaštenje i sklopili ugovor o obavljanju poslova obrade otpada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u obvezi u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom ustrojiti vlastitu sakupljačku mrežu za otpadnu ambalažu koju obrađuju za čitav teritorij Republike Hrvatske kako bi im ugovori o obavljanju poslova obrade i dalje ostali na snazi.Popis obrađivača van SPN - drvo te AL, FE i staklo van SPN

Sakupljačka mreža obrađivača AL i FE OA van SPN na području RH 20.03.2023.

Sakupljačka mreža obrađivača OA od DRVA na području RH 20.03.2023.

Sakupljačka mreža obrađivača OA od STAKLA van SPN na području RH 15.05.2023.
 

Obavijesti / Upute

Uputa obrađivačima otpadne ambalaže sakupljene izvan SPN-a o izvješćima i dokumentaciji koju su obvezni preuzimati od sakupljača s kojima imaju sklopljen ugovor o sakupljanju otpadne ambalaže i dostavljati u Fond

Uputa o metodologiji DRVO
 

Obrasci - Sakupljačka mreža
 

Sakupljači

 

Obrađivači