HR

Obrada

Trgovačka društva koja su ishodila ovlaštenje za obradu otpadne ambalaže i sklopila ugovore o obavljanju poslova obrade otpadne ambalaže sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom su u Zakonom o gospodarenju otpadom propisanom roku ustrojile vlastitu sakupljačku mrežu za otpadnu ambalažu koju obrađuju. 

Naime, odredbama Zakona o gospodarenju otpadom je propisano kako su obrađivači otpadne ambalaže koji su ishodili ovlaštenje i sklopili ugovor o obavljanju poslova obrade otpada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u obvezi u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom ustrojiti vlastitu sakupljačku mrežu za otpadnu ambalažu koju obrađuju za čitav teritorij Republike Hrvatske kako bi im ugovori o obavljanju poslova obrade i dalje ostali na snazi.

Popis obrađivača van SPN - drvo te AL, FE i staklo van SPN

Sakupljačka mreža obrađivača OA od DRVA na području RH 17.07.2024.
Sakupljačka mreža obrađivača AL i FE OA van SPN na području RH 20.03.2023.
Sakupljačka mreža obrađivača OA od STAKLA van SPN na području RH 19.03.2024.


Popis obrađivača OA van SPN - papir i karton, polimeri

Popis obrađivača OA od polimera 15.05.2023.
Popis obrađivača papirne i kartonske OA 21.03.2023.


Obrađivač koji ima ugovor s Fondom dostavlja sljedeće obrasce ovisno o vrsti otpadne ambalaže koju obrađuje:

Za obradu plastične otpadne ambalaže


OBRAZAC AO7 (Izvješće o oporabljenim količinama OA)
OBRAZAC AO14 (Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama OA od sakupljača)
OBRAZAC AO15 (Izvješće oporabitelja OA)

Za obradu papirne i kartonske otpadne ambalaže

OBRAZAC AO7 (Izvješće o oporabljenim količinama OA)
OBRAZAC AO9PK (Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama PK i višeslojne OA)
OBRAZAC AO10PK (Izvješće oporabitelja PK i višeslojne s pretežno KK)

Za obradu staklene i Al/Fe otpadne ambalaže

OBRAZAC AO7 (Izvješće o oporabljenim količinama OA)
OBRAZAC AO14 (Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama OA od sakupljača)
OBRAZAC AO15 (Izvješće oporabitelja OA)

Za obradu drvene otpadne ambalaže

OBRAZAC AO7 (Izvješće o oporabljenim količinama OA)
OBRAZAC AO14 (Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama OA od sakupljača)
OBRAZAC AO15D (Izvješće obrađivača otpadne drvene ambalaže)