HR

Otpadna ambalaža izvan SPN - papir i karton, polimeri

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ovom trenutku je u ugovornom odnosu sa ovlaštenim sakupljačima otpadne ambalaže, a koji ugovori o sakupljanju su ostali na snazi temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Predmetni ugovori prestaju važiti danom sklapanja ugovora za obavljanje poslova obrade otpadne ambalaže od onih materijala za koje Fond još uvijek ima ugovorni odnos s sakupljačima jer će osobe koje ishode ovlaštenja za obradu sukladno odredbi članka 97. stavka 11. Zakona o gospodarenju otpadom biti u obvezi prije sklapanja ugovora o obavljanju poslova obrade s Fondom ustrojiti vlastitu sakupljačku mrežu kojom će sakupljati otpadnu ambalažu na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.Popis obrađivača OA van SPN - papir i karton, polimeri


Popis obrađivača OA od polimera 15.05.2023.

Popis obrađivača papirne i kartonske OA 21.03.2023.


Popis sakupljača OA van SPN - Privremeni ugovoriPopis sakupljača OA od polimera 21.03.2023.

Popis sakupljača papirne i kartonske OA 21.03.2023.
 

Obavijesti / Upute

Uputa - evidentiranje prikupljanja papirne, kartonske i višeslojne kompozitne otpadne ambalaže
 

Obrasci
 

Sakupljači

 

Obrađivači