HR

Javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske

Ovim Javnim pozivom prikupljaju se podaci o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata za uspostavljenjem, povećanjem, unapređenjem i proširenjem kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada radi povećanja gospodarske aktivnosti unutar Republike Hrvatske i ostvarenja ciljeva sukladno obavezama propisanima Zakonom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2022. godine.


17.6.2021 - Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv za iskaz interesa počinje danom objave Javnog poziva za iskaz interesa na mrežnoj stranici Fonda, a završava zaprimanjem u Fond putem elektroničke pošte najkasnije do 30.09.2021. godine u 16,00 sati.


30.6.2021 - OBAVIJEST

Molimo sve zainteresirane koji su poslali prijavu na Javni poziv za iskaz interesa putem adrese [email protected] da ponove slanje prijave jer zbog tehničkih poteškoća navedena adresa nije mogla određeno vrijeme primati prijave. Rok za dostavu iskaza interesa je produljen do 30. rujna 2021. godine te će se sve prijave sagledati i uzeti u obzir bez obzira na vrijeme prijave.

Nadalje, želimo Vam skrenuti pažnju da, u slučaju kada se radi o dostavi veće dokumentacije u sklopu prijave koja ne stane u jednu poruku elektroničke pošte, željeni dokumenti se mogu dostaviti putem nekog od servisa za slanje većih dokumenata (Jumbo maila, WeTransfera ili nekog drugog sličnog servisa).


14.09. NAJAVA 

U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Fond u srijedu, 15. rujna, od 10 do 12 sati održava webinar o Javnom pozivu u vezi unaprjeđenja sustava reciklaže. VIŠE>


 

Otvoren: 19.05.2021.