HR
ePrijave

Javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske

Ovim Javnim pozivom prikupljaju se podaci o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata za uspostavljenjem, povećanjem, unapređenjem i proširenjem kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada radi povećanja gospodarske aktivnosti unutar Republike Hrvatske i ostvarenja ciljeva sukladno obavezama propisanima Zakonom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

Otvoren: 19.05.2021.