HR

Propisi

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20140/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/1578/16116/1714/20144/20)
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15).