HR

Otpadna ambalaža

Trgovačka društva koja su ishodila ovlaštenje za obradu otpadne ambalaže i sklopila ugovore o obavljanju poslova obrade otpadne ambalaže sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom su u Zakonom o gospodarenju otpadom propisanom roku ustrojile vlastitu sakupljačku mrežu za otpadnu ambalažu koju obrađuju. 

Naime, odredbama Zakona o gospodarenju otpadom je propisano kako su obrađivači otpadne ambalaže koji su ishodili ovlaštenje i sklopili ugovor o obavljanju poslova obrade otpada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u obvezi u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom ustrojiti vlastitu sakupljačku mrežu za otpadnu ambalažu koju obrađuju za čitav teritorij Republike Hrvatske kako bi im ugovori o obavljanju poslova obrade i dalje ostali na snazi.