HR

Nacionalni javni pozivi i natječaji

Filtriraj natječaje
i
i
  Poništi filter
 • Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)
 • Otvoren: 28.09.2022.

  U okviru ovog poziva sufinanciraju se projekti korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama, sukladno Tehničkim uvjetima.

  Definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2, a za prijavu je važno da kuća bude i  energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
  • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

  Korisnici sredstava Fonda mogu biti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

  Dokumentacija za prijavu se dostavlja samo u elektronskom obliku (npr. na USB-u), a dostaviti se može ili osobno (u prijemni ured Fonda) ili poštom preporučeno. U slučaju slanja poštom, u obzir se uzima vrijeme kad se pošiljka predala u poštanski ured.

 • Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama (JP ZO 10/2022)
 • Otvoren: 21.09.2022.

  Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

  Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

  Zainteresirane jedinice regionalne i lokalne samouprave Fondu mogu dostaviti svoju prijavu, koja može sadržavati jedan ili više projekata za koje je moguće dobiti sufinanciranje od maksimalno 3 milijuna kuna, odnosno 80% opravdanih troškova. Iznimno, gradovi s više od 35.000 stanovnika i županije mogu dostaviti maksimalno 2 prijave. Sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja dostupnog budžeta, o čemu će obavijest biti objavljena na stranicama Fonda.

  * Korisnici kojima budu odobrena sredstva za sadnju drvoreda, grupe stabala i urbanih šuma imat će priliku zasađeno stablo i kartirati, uz registraciju na međunarodnoj podatkovnoj platformi Map my tree.  

 • Javni poziv za iskaz interesa proizvođača, predstavničkih ureda, generalnih zastupnika ili uvoznika motornih vozila na području RH u svrhu provedbe mjere sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih vozila
 • Otvoren: 31.05.2022.

  Poziv za iskaz interesa namijenjen je proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila i koji će biti uključeni u provedbu aktivnosti u sklopu mjere. 

  Cilj Poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere u skladu s predviđenim planom i dinamikom provedbe mjere, čime će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog vozila na području Republike Hrvatske.

  Zastupnici u sklopu prijave na Poziv prijavljuju vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su vozila dostupna za kupnju korisnicima, kako bi lista zastupnika, vozila i prodajnih mjesta će bila javno dostupna i vidljiva na mrežnoj stranici Fonda.

  Podrška Fonda za ovaj Javni poziv dostupna je na broj telefona 01/6448-444.

  Za sve upite vezane uz rad aplikacije (registraciju, unos podataka, itd.) obratiti se na [email protected], a za sva ostala pitanja vezano za provedbu programa poticanja energetske učinkovitosti u prometu molimo obratiti se na [email protected]

 • Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/21)
 • Otvoren: 02.06.2021.

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila vrijedan 90 milijuna kuna. U program sufinanciranja se prijavilo 45 zastupnika vozila s 86 marki i 499 modela vozila za koja je moguće ostvariti do maksimalno 40% opravdanih troškova nabavke vozila. Najviši iznos sredstava Fonda po vozilu ovisi o kategoriji vozila i vrsti pogona.

  Za građane i tvrtke prijavu podnose prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije Fonda.

  Prijava podrazumijeva unos obveznih podataka i učitavanje potrebne dokumentacije u aplikaciju od strane prodajnog mjesta, kako bi se za prijavitelja automatski rezervirao odgovarajući iznos poticaja. Uspješnost rezervacije potvrđuje potvrda koju će prodajno mjesto ispisati i dati kupcu, a na kojoj se nalaze uneseni podaci, redni broj prijave, kao i upute za plaćanje obveznog minimalnog predujma koji ovisno o kategoriji i cijeni vozila iznosi 7% traženih sredstava Fonda. Rezervacije će biti moguće dok god iznos rezerviranih sredstava u prijavnoj aplikaciji ne dosegne 90 milijuna kuna, nakon čega će se Javni poziv za građane i pravne osobe privremeno zatvoriti.

  Listu vozila za koje je moguće ostvariti sufinanciranje i listu prodajnih mjesta moguće je naći na stranici >> VOZIMOEKO.FZOEU.HR

   

  Zatvoren: 24.06.2021.

  Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za građane i tvrtke se privremeno zatvorio 10.6.2021. godine. U manje od 8 sati ukupno je zaprimljeno 1.464 zahtjeva za sufinanciranje 1.950 vozila.

  Fond je u četvrtak 24.6.2021. godine od 8 sati ponovno otvorio Javni poziv. Naime, korisnici kojima su prodajna mjesta rezervirala poticaje, imali su rok od 8 dana za uplatu obveznog minimalnog predujma. U tih je 8 dana predujam uplaćen za 1.910 od prijavljenih 1.950 vozila, čime je od ukupnog budžeta od 90 milijuna kuna dostupno ostalo oko 1.8 milijuna kuna. 

  Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/21) za građane i tvrtke je 24.6.2021. godine trajno zatvoren čime je iskorišten ukupni budžet od 90 milijuna kuna. U periodu od oko sat vremena, koliko je trajao poziv, zaprimljeno je još 32 zahtjeva za sufinanciranje 33 vozila. Time je ukupno zaprimljeno 1.496 zahtjeva za sufinanciranje 1.983 vozila.

 • Program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila
 • Otvoren: 10.05.2021.

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u 2021. godini osigurao 105 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila - 90 milijuna za fizičke i pravne osobe te 15 milijuna za javni sektor. Za građane i tvrtke prijavu će podnositi prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije dok će se javni sektor, kao obveznik Zakona o javnoj nabavi, i dalje prijavljivati izravno Fondu. 
   

  POZIV NA ISKAZ INTERESA PROIZVOĐAČIMA, PREDSTAVNIČKIM UREDIMA, GENERALNIM ZASTUPNICIMA ILI UVOZNICIMA MOTORNIH VOZILA

  Prvi korak u provedbi novog modela sufinanciranja je objava Poziva za iskaz interesa proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske koji su zainteresirani da energetski učinkovita vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača koja zastupaju budu uključena u provedbu mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih vozila i koji će biti aktivno uključeni u provedbu ovog Programa. 

  Cilj Poziva je prikupiti bazu podataka o energetski učinkovitim vozilima za koja je moguće ostvariti sufinanciranje te popis prodajnih mjesta na kojima su ista raspoloživa. Fond će na dan objave Javnog poziva za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila javno objaviti listu prijavljenih zastupnika, vozila i prodajnih mjesta na mrežnim stranicama Fonda koji ulaze u provedbu mjere.

  Objava Javnog poziva za fizičke i pravne osobe očekuje se početkom lipnja.

 • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020
 • Otvoren: 02.07.2020.

  OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

   

  Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, koji je objavljen 02. srpnja 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 21. rujna 2020. godine u 9:00, ovim putem vas obavještavamo da je predmetni poziv privremeno zatvoren.

  Ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva je premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava od 10 milijuna kuna. Slijedom prekoračenja postavljene vrijednosti sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

  Obzirom da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva o čemu ćete biti obaviješteni na stranicama Fonda.

  Po analizi prispjelih prijava u narednom razdoblju Fond će utvrditi broj prihvatljivih zahtjeva za sufinanciranje kao i zatražena sredstva Fonda te ukoliko se utvrdi da nisu utrošena sva planirana sredstva, Javni poziv će biti ponovno otvoren za zaprimanje novih prijava. Sve nove obavijesti o tijeku provedbe Javnog poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr.

 • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju
 • Otvoren: 29.06.2020.

  OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima - za vlastitu potrošnju

  Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, koji je objavljen 29. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 24. kolovoza 2020. godine u 9:00, ovim putem vas obavještavamo da je predmetni poziv privremeno zatvoren.

  Ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva je premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava od 10 milijuna kuna. Slijedom prekoračenja postavljene vrijednosti sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

  Obzirom da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva o čemu ćete biti obaviješteni na stranicama Fonda.

  Ukoliko se utvrdi da nisu utrošena sva planirana sredstva, Javni poziv će biti ponovno otvoren za zaprimanje novih prijava. Sve nove obavijesti o tijeku provedbe Javnog poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr.

 • Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
 • Otvoren: 25.06.2020.

  OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 

  Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, koji je objavljen 25. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 01. rujna 2020. godine u 9:00, ovim putem vas obavještavamo da je predmetni poziv privremeno zatvoren.

  Ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva je premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava od 210.900.000,00 milijuna kuna. Slijedom prekoračenja postavljene vrijednosti sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

  Obzirom da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva o čemu ćete biti obaviješteni na stranicama Fonda.

  Po analizi prispjelih prijava u narednom razdoblju Fond će utvrditi broj prihvatljivih zahtjeva za sufinanciranje kao i zatražena sredstva Fonda te ukoliko se utvrdi da nisu utrošena sva planirana sredstva, Javni poziv će biti ponovno otvoren za zaprimanje novih prijava. Sve nove obavijesti o tijeku provedbe Javnog poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr.

   

  Sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda

  Najčešća pitanja i odgovori

 • Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje "Tradicionalnih" projekata iz programa LIFE 2014-2020 za LIFE natječaj 2020. godine
 • Otvoren: 01.06.2020.

  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali su nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.  Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %, odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

  Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva, kojeg možete pronaći na poveznici.

  Više informacija

 • Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
 • Otvoren: 06.04.2018.

  9.4.2018. – izmijenjen je Prilog 1 – Metodologija izračuna. Dokument je zaključan osim polja koja popunjava JLS. U Rekapitulaciji su ispravljene formule prema slijedećem: - polje N12 – nova formula je = SUM(BIOOTPAD!H22);  polje R19 – nova formula je =SUM(TEKSTIL!H21)

  13.4.2018. – izmijenjeno je:

  1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem:

  - u dokumentu (svi radni listovi osim rekapitulacije) je za svaku vrstu otpada dodana „ćelija“ crvene boje sa izračunom: 60% VRIJEDNOSTI MINIMALNO POTREBNOG VOLUMENA SPREMNIKA;

  - u radnom listu BIOOTPAD razdvojeni su izračuni minimalno potrebnog volumena spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada i komposta. U izračunu za biootpad dodani su spremnici 770litara i 1100 litara;

  - radni list – REKAPITULACIJA ažurirana je s obzirom na dodane spremnike u radnom listu BIOOTPAD

  2.) 05 Prilog 2. – Tehničke karakteristike prema sijedećem:

  - u karakteristikama za BIOOTPAD dodani su spremnici 770 i 1100 litara (HDPE i METALNI)

  20.4.2018. – izmijenjeno je:

  1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem:

  - u radnom listu BIOOTPAD izračun je izrađen na način da se volumen kompostera prikazuje kao ekvivalent spremnika i to komposter zapremine do 200 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 80 litara, komposter zapremine do 300 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 120 litara,  komposter zapremine do 400 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 240 litara. Broj odvoza se ne mijenja, ali za faktor ispunjenosti je otvorena mogućnost odabira na niže (novi raspon faktora ispunjenosti je od 20%-100%).

  - dodan je radni list RECIKLABILNI kojim se vrši izračun minimalnog volumena spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada PAPIRA/KARTONA i PLASTIKE

  - radni list – REKAPITULACIJA ažurirana je s obzirom na dodane spremnike za reciklabilni otpad (120 litara, 240 litara, 360 litara, 770 litara i 1100 litara)

  2.) 05 Prilog 2. – Tehničke karakteristike prema slijedećem:

  - u tehničkim karakteristikama dodani su spremnici za RECIKLABILNI otpad. Svi spremnici su HDPE (120 litara, 240 litara, 360 litara, 770 litara i 1100 litara)

  3.) 08 Prilog 3. – Protokol prema slijedećem:

  - U točki C. mijenja se rečenica „JLS je dužna uz Ugovor dostaviti bjanko zadužnicu/e u visini od najmanje  40% procijenjenog udjela JLS za nabavu Spremnika, a čiju procjenu radi Fond i koja će biti navedena u Ugovoru između Fonda i JLS“ na način da sada glasi  „JLS je dužna uz Ugovor dostaviti bjanko zadužnicu/e u iznosu od 40% ukupno procijenjenog iznosa nabave spremnika, a čiju procjenu radi Fond i koja će biti navedena u Ugovoru između Fonda i JLS“.

  24.4.2018. – izmijenjeno je:

  1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem:

  - na upite potencijalnih korisnika kako u metodologiji prilikom unosa podataka ista ne vrši automatski izračun, predmetna nepravilnost je uklonjena

  10.5.2018.

  Fond objavljuje Izmjenu i dopunu javnog poziva za iskaz interesa jedinicama lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i pripadajuće priloge koji su izmijenjeni:

  Prilog 1.- Izmijenjena Metodologija izračuna potrebnog volumena spremnika

  - u radnom listu za BIOOTPAD u 10. koraku gustoća otpada se odabire padajućim izbornikom i iznosi 180 kg/m³ ili 200 kg/m³;

  - u radnom listu za BIOOTPAD u 14. koraku faktor ispunjenosti  spremnika se odabire padajućim izbornikom u rasponu od 10%-100%;

  - u radnom listu za RECIKLABILNI OTPAD u 3. koraku unesena je suma vrijednosti procijenjenog udjela papira (23,20%) i plastike (22,90%) koja iznosi 46,10%;

  - u radnom listu REKAPITULACIJA kod BIOOTPADA i KOMPOSTERA otključane su ćelije u koje se unosom oznake „X“ vrši odabir spremnika HDPE ili METALNI (za BIOOTPAD), odnosno odabir spremnika POLIETILEN ili PROPILEN (za KOMPOSTERE);

  - u radnom listu REKAPITULACIJA u TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA pod boja uz smeđe i zelenu unesena je i crna boja.

  Prilog 2.- Izmijenjene Tehničke karakteristike spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

  - u TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA spremnika za odvojeno prikupljanje komposta uz smeđe i zelenu unesena je i crna boja

  Prilog 3.- Izmijenjeni Nacrt Ugovora između Fonda i JLS

  - u izmijenjenom Nacrtu Ugovora dodano je da je PDV prihvatljiv trošak

  Prilog 4.- Pročišćeni tekst Javnog poziva

   25.5.2018.

  Fond objavljuje Izmjenu i dopunu javnog poziva za iskaz interesa jedinicama lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i pripadajuće priloge koji su izmijenjeni.

  Prilog 1. - 2. Izmjena i dopuna Javnog poziva

  Prilog 2. - Izmijenjeni Nacrt Ugovora između Fonda i JLS

  Prilog 3. - 2. Izmjena i dopuna Javnog poziva - Pročišćeni tekst Javnog poziva