Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Nacionalni javni pozivi i natječaji

Područje natječaja
Korisnici sredstava
Status natječaja
Otvoren
Zatvoren

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

Otvoren: 29.10.2020.

Tekst Javnog poziva - kulturna dobra 2020.
PDF 635.79 kB
Prilog 1 - Popis tehničkih uvjeta - kulturna dobra 2020.
PDF 427.24 kB
Izjave - zgrade sa svojstvom kulturnog dobra 2020.
XLS 354 kB

Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Otvoren: 28.10.2020.

Tekst Javnog poziva - Enu i OIE industrija 2020.
PDF 961.2 kB
Izjave - Enu i OIE industrija 2020.
XLS 379.5 kB

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta "Pametnih gradova"

Otvoren: 20.10.2020.

Izmjene Javnog poziva - Pametni gradovi 6.11.2020.
PDF 235.06 kB
Tekst Javnog poziva - pametni gradovi 2020.
PDF 491.02 kB
Uputa za podnositelje - pametni gradovi 2020.
PDF 457.65 kB
Prilog 1. Troškovnik projekta - pametni gradovi 2020.
XLSX 37.75 kB
Prilog 2. Izjava za osiguranje sredstava - pametni gradovi 2020.
DOCX 31.21 kB
Prilog 3. Izjava za korištenje pretporeza - pametni gradovi 2020.
DOCX 32.31 kB
Prilog 4. Izjava JN - pametni gradovi 2020.
DOCX 31.85 kB

Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Otvoren: 12.10.2020.

Tekst Javnog poziva - Integrirani promet 2020
PDF 461.36 kB
Obrazac o podnositelju i projektima - Integrirani promet 2020
XLSX 228.63 kB
Izjava o osiguranju sredstava - JLS i korisnici proračuna - Integrirani promet 2020
DOCX 17.15 kB
Izjava o pretporezu - Integrirani promet 2020
DOCX 16.97 kB
Izjava ovlaštenog projektanta - Integrirani promet 2020
DOCX 17.05 kB

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

Otvoren: 07.10.2020.

Tekst Javnog poziva - brodovi 2020.
PDF 574.6 kB
Izjava o osiguranju sredstava - JLS - brodovi 2020.
DOCX 17.26 kB
Izjava o osiguranju sredstava - trg. društva - brodovi 2020.
DOCX 15.97 kB
Izjava o potporama - brodovi 2020.
DOCX 18.64 kB
Izjava o pretporezu - brodovi 2020.
DOCX 17.13 kB
Izjava poduzetnika da nije u teškoćama - brodovi 2020.
DOCX 22.8 kB
Izjava poduzetnika sukladno čl. 6 Programa potpora - brodovi 2020.
DOCX 22.9 kB
Obrazac - Podaci o podnositelju i plovilima - brodovi 2020.
XLSX 230.53 kB

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Otvoren: 30.09.2020.

Tekst Javnog poziva - FNE Turizam 2020.
PDF 577.83 kB
Izjave - FNE Turizam 2020.
XLS 342.5 kB

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) 2020.

Otvoren: 28.09.2020.

Tekst Javnog poziva - gradski prijevoz 2020.
PDF 551.39 kB
Obrazac - podaci o podnositelju i vozilima 2020.
XLSX 229.99 kB
Izjava o osiguranju sredstava - trg društva u vlasništvu JLS - gradski prijevoz 2020.
DOCX 15.97 kB
Izjava o potporama - gradski prijevoz 2020.
DOCX 18.64 kB
Izjava o pretporezu - gradski prijevoz 2020.
DOCX 17.13 kB
Izjava poduzetnika da nije u teškoćama - gradski prijevoz 2020.
DOCX 23.09 kB
Izjava o osiguranju sredstava - JLS - gradski prijevoz 2020.
DOCX 17.26 kB

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Otvoren: 07.09.2020.

Tekst Javnog poziva - OIE u obiteljskim kućama 2020
PDF 3.16 MB
Izjave - Javni poziv OIE u obiteljskim kućama
XLS 424 kB

Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Otvoren: 03.09.2020.

Fond obavještava zainteresirane prijavitelje da se rok prijave na Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode produžuje do 16. listopada 2020. godine.

Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
PDF 407.7 kB
Obrazac 1. Opći podaci
XLS 202 kB
Obrazac 2. Podaci o otpadnim vozilima
XLSX 1.41 MB

Javni poziv (JP ZO 3/2020) za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno

Otvoren: 07.08.2020.

Izmjena Javnog poziva (JP ZO3/2020)
PDF 328.49 kB
Javni poziv (JP ZO 3_2020)
PDF 1.34 MB
OBRAZAC 1_Zahtjev_2020
XLS 212.5 kB
OBRAZAC 2_Procjena troškova_2020
XLS 31.5 kB
OBRAZAC 3_Izjava odgovorne osobe_2020
DOCX 21.26 kB
OBRAZAC 4_Izjava o primljenim potporama_2020
DOCX 94.88 kB
OBRAZAC 5_tablični popis računa karata za trajekt_brod_2020
XLS 26.5 kB
OBRAZAC 6_Tablični popis računa za prijevoz trajekt_brodom_2020
XLS 26 kB
OBRAZAC 7_Tablični popis pratećih listova za otpad (PL-O)_2020
XLS 27.5 kB
OBRAZAC 8_Tablični popis putnih radnih listova (PRL)_2020
XLS 25.5 kB

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020

Otvoren: 02.07.2020.

OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

 

Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, koji je objavljen 02. srpnja 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 21. rujna 2020. godine u 9:00, ovim putem vas obavještavamo da je predmetni poziv privremeno zatvoren.

Ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva je premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava od 10 milijuna kuna. Slijedom prekoračenja postavljene vrijednosti sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

Obzirom da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva o čemu ćete biti obaviješteni na stranicama Fonda.

Po analizi prispjelih prijava u narednom razdoblju Fond će utvrditi broj prihvatljivih zahtjeva za sufinanciranje kao i zatražena sredstva Fonda te ukoliko se utvrdi da nisu utrošena sva planirana sredstva, Javni poziv će biti ponovno otvoren za zaprimanje novih prijava. Sve nove obavijesti o tijeku provedbe Javnog poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr.

Obavijest o zatvaranju JP OIE zgrade javne namjene 2020.
PDF 529.99 kB
Tekst Javnog poziva - zgrade javne namjene 2020.
PDF 893.47 kB
Izjave JP OIE zgrade javne namjene 2020
XLS 392.5 kB

Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Otvoren: 30.06.2020.

Javni poziv - punionice 2020.
PDF 517.55 kB
Obrazac - podaci o podnositelju i punionicama 2020.
XLSX 221.66 kB
Izjava o osiguranju sredstava - JLS i korisnici proračuna
DOCX 17.25 kB
Izjava o osiguranju sredstava - trg. društva i dr. pravne osobe, brtnici
DOCX 15.96 kB
Izjava o pretporezu kv
DOCX 17.07 kB
Izjava ovlaštenog projektanta
DOCX 17.08 kB
Izjava o primljenim potporama
DOCX 85.45 kB

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Otvoren: 25.06.2020.

OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 

Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, koji je objavljen 25. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 01. rujna 2020. godine u 9:00, ovim putem vas obavještavamo da je predmetni poziv privremeno zatvoren.

Ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva je premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava od 210.900.000,00 milijuna kuna. Slijedom prekoračenja postavljene vrijednosti sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

Obzirom da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva o čemu ćete biti obaviješteni na stranicama Fonda.

Po analizi prispjelih prijava u narednom razdoblju Fond će utvrditi broj prihvatljivih zahtjeva za sufinanciranje kao i zatražena sredstva Fonda te ukoliko se utvrdi da nisu utrošena sva planirana sredstva, Javni poziv će biti ponovno otvoren za zaprimanje novih prijava. Sve nove obavijesti o tijeku provedbe Javnog poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr.

 

Sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda

Najčešća pitanja i odgovori

Zahtjev za isplatu - obiteljske kuće 2020.
XLS 354 kB
Izjave koje je potrebno priložiti prilikom prijave
XLS 421 kB
Popis energetskih certifikatora - REGIJA I: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Sisačko-moslovačka županija
PDF 258.71 kB
Popis energetskih certifikatora - REGIJA II: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija
PDF 256.35 kB
Popis energetskih certifikatora - REGIJA III: Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija
PDF 248.65 kB
Popis energetskih certifikatora - REGIJA IV: Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija
PDF 245.65 kB
Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
PDF 805.77 kB

Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Otvoren: 25.06.2020.

Sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda

Zahtjev za isplatu - EN siromaštvo 2020.
XLS 313.5 kB
Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva
PDF 862.92 kB
Izjave koje je potrebno priložiti prilikom prijave - ranjive skupine građana
XLS 418 kB

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22.3.2020. godine

Otvoren: 10.06.2020.

OBAVIJEST prijaviteljima na Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22.ožujka 2020.godine

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22.3.2020. godine
PDF 1.66 MB
Prijavni obrazac za bojlere_2020
XLS 355.5 kB
Predložak Odluke
PDF 395.36 kB
Predložak Ugovora
PDF 321.1 kB
Zahtjev za isplatu - bojleri 2020
XLS 359.5 kB

Poziv za iskaz interesa osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrada za provedbu programa energetske obnove obiteljskih kuća svih građana vlasnika obiteljskih kuća i ranjivih skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Otvoren: 08.06.2020.

Zatvoren: 18.06.2020.

Poziv za iskaz interesa
PDF 684.42 kB
Prijavni obrazac za certifikatore
XLSX 231.03 kB

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje "Tradicionalnih" projekata iz programa LIFE 2014-2020 za LIFE natječaj 2020. godine

Otvoren: 01.06.2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali su nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.  Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %, odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva, kojeg možete pronaći na poveznici.

Više informacija

Javni poziv (ZO-1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima

Otvoren: 21.02.2020.

II. Izmjena Javnog poziva ZO-1/2020
PDF 105.28 kB
Izmjena Javnog poziva ZO-1/2020 za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima
PDF 610.19 kB
Javni poziv (ZO-1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima
PDF 673.52 kB
Obrazac 1. JP ZO-1-2020 - Opći podaci o JLS
XLSX 14.96 kB
Obrazac 2. JP ZO-1-2020 - Spec.kom.opr.
XLSX 13.98 kB
Obrazac 3. JP ZO-1-2020 - PDV
DOC 39 kB