Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Nacionalni javni pozivi i natječaji

Područje natječaja
Korisnici sredstava
Status natječaja
Otvoren
Zatvoren

Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Otvoren: 03.09.2020.

Fond obavještava zainteresirane prijavitelje da se rok prijave na Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode produžuje do 16. listopada 2020. godine.

Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
PDF 407.7 kB
Obrazac 1. Opći podaci
XLS 202 kB
Obrazac 2. Podaci o otpadnim vozilima
XLSX 1.41 MB

Poziv za iskaz interesa osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrada za provedbu programa energetske obnove obiteljskih kuća svih građana vlasnika obiteljskih kuća i ranjivih skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Otvoren: 08.06.2020.

Zatvoren: 18.06.2020.

Poziv za iskaz interesa
PDF 684.42 kB
Prijavni obrazac za certifikatore
XLSX 231.03 kB

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje "Tradicionalnih" projekata iz programa LIFE 2014-2020 za LIFE natječaj 2020. godine

Otvoren: 01.06.2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali su nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.  Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %, odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva, kojeg možete pronaći na poveznici.

Više informacija